bodyART® - Sinu positiivne sõnum kehale

KKK

Kuidas saada bodyART treeneriks?

Sulle meeldib bodyART filosoofia  ja treening  ning Sa samastud mõlemaga? Sa otsid midagi, mis Sind inspireeriks , teadmisi täiendaks  ja teadlikkust oma kehast  tõstaks? Siis oled Sa teretulnud bodyART maailma

bodyART koolitus koosneb  kolmest koolitus tasemest . Esimene aste ( Level 1 )  on  põhi kogu bodyART treeningule ja koolitab sind bodyART treeneriks . Samm sammult  õpid sa erinevaid treeningtehnikaid, asendeid ja harjutusi , mida omavahel tervikuks kombineerida 

Millised on eeldused saamaks bodyART treeneriks?

Põhjuseid, miks keegi tahab osaleda bodyART koolitusel on erinevaid, kuid üks mis kindlel – Sul peaks olema hea või väga hea füüsiline ettevalmistus ning oled vaimselt tasakaalus.

Ei ole üldse ebatavaline , et nii mõnigi tuleb koolitusele lihtsalt selleks , et treenida iseeennnast efektiivsemalt ja teadlikumalt. Tavaliselt  enamus koolitusel osalejaid  siiski töötavad juba kuskil  treeneri, füsioterapeudi või mõne muu fitness  valdkonna spetsialistina, kuid kindlasti ei ole see koolitusel osalemise eelduseks.

Kui kaua bodyART koolitus kestab?

Esimese taseme ( Level 1 ) koolitus kestab Eestis 2 pikka nädalavahetust ehk kokku 7 päeva.

Kahe- , kolmekuulise koolitusperioodi jooksul  eeldatakse , et  osaleja praktiseerib ja harjutab  koolituste vahepeal ka iseseisvalt. Põhimoodulitel  I kuni III on igal ühel oma fookus ja iga järgnev moodul eeldab eelmise tundmist. Kolmas moodul lõppeb  rahvusvahelise bodyART treeneri eksamiga. Eksam koosneb nii praktilisest kui kirjalikust osast  ning selle edukalt sooritades saadakse rahvusvahjeline bodyART treeneri litsents ning õigus juhendada bodyART treeninguid.

Miks on  bodyart litsentseeritud programm?

bodyART kooli jaoks on väga oluline tagada  bodyART treeningu kontseptsiooni ja filosoofia hea kvaliteet ja see on ka põhjuseks, miks  tegu on litsentseeritud programmiga ning mis vajab uuendamist iga kahe aasta tagant

Läbides põhikoolituse (Level 1) ja sooritades eksami saab osaleja "International bodyART Instructor" (“rahvusvaheline bodyART treener “) diplomi , mis kehtib 2 aastat. 

Kahe aasta jooksul või kahe aasta möödudes peab treener  litsentsi pikendamiseks ja oma treeningute kvaliteedi säilitamiseks  osalema vähemalt ühel  bodyART Level 2 koolitusel või siis soovi korral kordama bodyART põhikoolitust.

Kuidas saan ma täiendada oma teadmisi pärast põhikoolitust?

Pärast esimese astme eksami sooritamist  on mitmeid võimalusi osaleda teise ja kolmanda astme koollitustel.

bodyART treeningkontsept täieneb ja paraneb pidevalt ning juurde tuleb ka erineva fookusega  mooduleid. Tase 2 ja 3 moodulid kestavad tavaliselt 2 päeva  ning  koolituse lõppedes ei ole vaja spooritada enam eksamit. Therefore the bodyART school offers guidance and supports its instructors be continually testing and refreshing their knowledge.

bodyART kooli eeldab, et ka treenerid ise soovivad end täiendada ja juurde õppida, parandada oma tehnikat ning oskusi.  ega jää paigale. Selleks aanavad võimaluse erinevad level 2 ja level 3  koolitused.

Kus võin ma juhendada  bodyART treeninguid?

bodyART treeningul puuduvad igasugused  litsentsitasud ning seda võib õpetada just täpselt seal, kus treener soovib. Üle Eestis on bodyART esindatud juba enamus suuremates spordiklubides ning mitmed bodyART treenerid töötavad ka iseseisvalt oma gruppidega

Kes õpetavad bodyART koolitusi?

bodyART koolitusi  juhendavad  ainult spetsiaalse väljaõppe saanud ja Robert Steinbacheri ning Alexa Le poolt autoriseeritud koolitajad.

Sul on veel mõni küsimus?

Saada meile oma küsimus e-mailile.